Životní situace

Státní sociální podpora, dávky v hmotné nouze

Státní sociální podpora
K 1. lednu 2009 byly pražské útvary státní sociální podpory převedeny z úřadů městských částí na Úřad práce hl. m. Prahy.