Mapa Jižního Města

Tématická mapa - úřady a informační kanceláře,školy,sport,kultura a volný čas,historické objekty,sociální objekty,zdravotnictví,zeleň,doprava,dětská hřiště,pošty,památníky, hřbitovy,policie, hasiči,garáže ve správě MČ,bariéry - schodiště na cyklotrasách,nebezpečná místa na cyklotrasách,okrsky městské policie,cyklistické stojany,kontejnerová stání - realizovaná,kontejnerová stání - plánovaná,úklid sněhu,cyklotrasy,volné nebytové prostory,Koše ve správě OŽP,Památné stromy,Umělecká díla,Pítka pro ptáky,Hmyzí domky,Mozaikové seče