Vyhlášení grantových programů na rok 2008

Zastupitelstvo MČ Praha 11 schválilo dne 12.12.2007 usnesením č. 30/11/Z/2007 a 31/11/Z/2007 vyhlášení dotačních řízení na podporu projektů v oblasti sociálních a zdravotních služeb a projektů v oblasti protidrogové prevence na rok 2008.

Vyhlášení grant. programu v oblasti sociálních a zdravotních služeb na rok 2008

formulář sociální a zdravotní služby

vyhlášení grant. programu v oblasti protidrogové prevence na rok 2008

formulář protidrogová prevence

vyúčtování 2007

vyúčtování 2008