9. ZMČ 8. října 2007 Soukupová odbor výstavby Skanska

Soukupová-OV-Skanska