21) Obchodní centrum Opatovská

Záměr revitalizace stávajícího objektu při ulici Opatovská.

Investor TTP invest, uzavřený investiční fond, a. s., se sídlem Thunovská 183/18, Malá Strana, 118 00 Praha   Stavební úpravy objektu Opatovská 1753
Generální projektant  basepoint s. r. o., se sídlem Květoslava Mašity 251, 252 31 Všenory
Záměr

Záměrem investora je celková revitalizace objektu se zachováním stávající obchodní plochy a zachováním stávajícího počtu parkovacích stání. Záměr bude realizován ve dvou etapách; oprava obvodového pláště budovy, úprava schodišť a garáží a následně rekonstrukce vnitřních prostor včetně stávajících garážových stání. Upravené nebytové prostory budou nabídnuty stávajícím nájemcům a obchodním řetězcům tak, aby vyhovovaly potřebám a zájmům široké veřejnosti. Doprava v klidu bude řešena v rámci stávajícího objektu. 

Informace 

Dne 01.02.2018 obdržela MČ Praha 11 žádost o vyjádření k záměru stavebních úprav objektu. K žádosti byla přiložena studie (výkresy se stávajícím a navrhovaným stavem a dvě varianty vizualizace). V červenci 2018 obdržel OÚR od investora stručný popis záměru.

Další informace lze nalézt na webových stránkách investora http://www.ttpinvest.cz/novinky-m109/revitalizace-obchodniho-centra-opatovska-a1492.

Dne 22.08.2018 obdržel OÚR žádost o vyjádření k projektové dokumentaci záměru "OC OPATOVSKÁ, revitalizace obvodového pláště" (PD je dostupná k nahlédnutí na OÚR). OÚR se v září 2018 vyjádřil k záměru a k barevnému řešení obvodového pláště.

Dne 07.11.2018 obdržel OÚR žádost o vyjádření k záměru „OC Opatovská, revitalizace obchodního centra“. Projektová dokumentace se zabývá rekonstrukcí vnitřních prostor objektu. Jelikož nebyla projektová dokumentace úplná, vyzval OÚR dne 19.11.2018 žadatele k doplnění. Dne 23.11.2018 oznámil OV zahájení společného řízení o vydání společného povolení. Dne 23.01.2019 vydal OV rozhodnutí ve společném řízení. Stavba je již zrealizována.