Aktualizace manuálu participace v plánování města

Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 261 ze dne 17.02.2015 vytvořil Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Manuál participace v plánování města.

Ten zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy, zaměstnancům úřadů městských částí a zaměstnancům příspěvkových organizací města usnadní orientaci v participačních procesech a zvýší jejich schopnosti efektivně zahrnout obyvatele města do současných procesů územního a strategického plánování a do tvorby veřejných prostranství a infrastruktury města.

Na webové stránkyhttp://www.iprpraha.cz/manualparticipace byla umístěna aktualizovaná verze Manuálu participace.