Odvolání radní Šárky Zdeňkové

Na 17. zasedání zastupitelstva MČ byla dnes (19. 5. 2016) v odpoledních hodinách odvolána PhDr. Šárka Zdeňková (HPP11) z funkce uvolněné radní Rady MČ Praha 11. 

Dne 19. 5. 2016 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 přednesl zastupitel P. Hrabal (ČSSD) po projednání bodu o dostavbě Pražského okruhu (v 16:25 hodin) návrh na zařazení bodu odvolání radní PhDr. Š. Zdeňkové (HPP11). Bod byl hlasováním na jednání ZMČ zařazen a krátce před pátou hodinou došlo k hlasování o odvolání Š. Zdeňkové z funkce uvolněné radní Rady MČ Praha 11. Hlasy TOP 09, ANO Praha 11 a všech opozičních zastupitelů byla radní Šárka Zdeňková (HPP11) odvolána. Do diskuse se následně přihlásil Ing. Marian Murčo (bez PP), který navrhl zařadit do programu bod na odvolání celé Rady MČ. Tento bod nebyl po několika přestávkách odhlasován. Zastupitelé HPP11 následně na protest opustili jednací sál. Zbývající program ZMČ byl projednán podle schváleného harmonogramu.