Podporujeme dostavbu Pražského okruhu

Rada městské části Praha 11 na svém 17. zasedání dne 4. 5. 2016 vyjádřila podporu dostavby Pražského okruhu (stavba 511)

Důvodem je neúnosné/nadlimitní zatěžování životního prostředí emisemi zplodin a hluku, především z tranzitní nákladní automobilové dopravy nesmyslně vracené po D1 od zaústění Pražského okruhu směrem do centra (i opačně) přes území Prahy 11 a dalších městských částí.