Informace o jednání finančního výboru ZMČ dne 2. 12. 2015

Jednání finančního výboru je veřejné a bude se konat ve středu dne 2. 12. 2015 od 17  hodin v zasedací místnosti klub v budově ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1.


Návrh programu:

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Splnění úkolů uložených z předchozích jednání FV
  3. Projednání rozborů hospodaření MČ Praha 11 za 1. – 3. čtvrtletí 2015
  4. Rozpočtová opatření, která budou předložena na jednání ZMČ dne 10. 12. 2015
  5. Různé