Řezy a tvarování keřů na území MČ Praha 11

Odbor životního prostředí prostřednictvím servisní organizace Jihoměstská majetková a.s. zajišťuje řez keřových skupin až po vyhodnocení estetických a funkčních požadavků s respektováním přirozeného způsobu růstu jednotlivých druhů. U všech druhů keřů rostoucích na území Jižního Města tak není možné a ani vhodné aplikovat stejný druh údržby. Řezy keřů a to především radikální zmlazovací musí být rozfázovány i na více let a to tak, aby vždy zůstala zachována alespoň část hnízdních příležitostí.

1. Každoroční tvarování keřů je žádoucí výhradně pouze tam, kde jsou keře záměrně vysázeny do přísně tvarovaného živého plotu, popřípadě tam, kde dřeviny brání průchodu po chodníku, stíní v rozhledu do křižovatek a na přechodech. Tvarování živých plotů se provádí zpravidla dvakrát ročně, a to v období vegetačního klidu a na přelomu měsíce června/července. Zkracují se jen jednoleté výhony narostlé během vegetace toho kterého roku. Nikdy se však takto (do pravidelných ‚hranatých‘ tvarů) neořezávají volně rostoucí skupiny keřů.

2. Hluboký zmlazovací řez, kdy jsou jednotlivé větve ořezány těsně u země, může být realizován pouze v době vegetačního klidu tj. od 1. 11. v závislosti na počasí maximálně při dlouhé zimě do 31. 3. Z odborného hlediska je zmlazení porostu vhodným pěstitelským zásahem, kterým lze zlepšit celkový vzhled přestárlých, nepěkných a proschlých dřevin. Tento druh řezu v určitých lokalitách přispěl k prosvětlení a otevření celého prostranství, čímž se výrazně zmenšilo, případně zcela zamezilo negativním aktivitám a zároveň se celá lokalita stala přehlednějším územím pro dohled městské a státní policie. V dalších letech po tomto radikálním zásahu se keřové skupiny ponechávají přirozenému vývoji.