Setkání starostů městských částí Praha 1-57

                                                                                                                             Usnesení ze Setkání starostů městských částí Praha 1-57, dne 15.10.2015

Praha  19 – Kbely (15. 10. 2015) – V městské části Praha 19 Kbely se ve čtvrtek 15. října 2015 v odpoledních hodinách konalo setkání starostů městských částí Prahy 1 – 57. 

Po několikahodinovém jednání přijali starostové těchto městských částí usnesení, v němž odmítají variantu finančních vztahů hlavního města Prahy k jednotlivým městským částem. Tato varianta, která byla schválena Radou hl. m. Prahy dne 13. 10. 2015, finančně poškozuje některé městské části. Proto se starostové na setkání shodli, že trvají na navýšení minimální výše příspěvku na obyvatele na částku 2.900,- Kč /obyv. 

„Současná magistrátní varianta, takzvaná varianta 17, zásadně poškozuje některé již nyní podfinancované městské části,“ říká první místostarosta Prahy 9 Mgr. Tomáš Portlík a dále připomíná:  „Zatímco Dopravnímu podniku magistrát peníze dlouhodobě navyšuje a jedná se o obrovské částky, některé městské části nedostanou navíc ani korunu, a to za celých posledních sedm let, přestože počet obyvatel roste. Nemluvě už o tom, jak výrazně se zvyšují magistrátní investice do Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy,“ dodává Mgr. Tomáš Portlík.

Nedostatečný je i současný finanční příspěvek na výkon státní správy směrovaný do pražských městských částí. Nastala situace, kdy jsou městské části nuceny financovat náklady na výkon státní správy nejen ze svých zdrojů, ale dokonce i z dotací hlavního města Prahy, z dotací, které jsou určeny především na péči, zvelebování a nezbytnou údržbu městských částí. Řada starostů se shodla na tom, že se jedná o určitou diskriminaci, která má v konečném důsledku negativní dopad na kvalitu života občanů Prahy.

Pavel Žďárský, starosta městské části Praha 19 Kbely, navíc upozornil na to, že MČ Praha 19 vykonává státní správu ještě pro MČ Praha Vinoř a Praha Satalice, nicméně dostává stejné finanční prostředky jako srovnatelné městské části, které však přenesenou působnost nevykonávají. „MČ Praha 19 je touto nerovností nejvíce znevýhodněna a situace je u nás nyní už kritická,“ připomíná Pavel Žďárský.  Starostové se na sněmu shodli na tom, že když vedení magistrátu nedokáže zjednat nápravu, musí převzít dofinancování určené na výkon státní správy na svá bedra.

Sněm rovněž uložil těm starostům, kteří jsou zastupiteli hlavního města Prahy, aby navrhli projednání změny jednacího řádu zastupitelstva HMP. Jde o to, aby starostové mohli na zasedání zastupitelstva HMP vystoupit s konkrétními problémy svých městských částí, stejně jako každý běžný občan Prahy, a byl k tomu na zasedání stabilně vymezen určitý čas. Doposud mohli starostové pouze reagovat na projednávané body. 

O dalším průběhu vás budeme informovat.