Seče na předzahrádkách ve správě MČ Praha 11

Seč travnatých ploch v období vegetačního období (většinou od poloviny měsíce dubna do konce měsíce října) s velkou rozlohou je prováděna pomocí profesionální zahradní techniky se širokým záběrem sečené plochy. Tito pracovníci opticky postupují mnohem rychleji než pracovníci provádějící seče na menších plochách. Zde je třeba využít zcela jinou techniku, vhodnější pro malé a členité plochy jakými jsou právě předzahrádky. Z důvodu odlišné organizace prací u těchto činností tak může docházet k optickému pozdržení prací na předzahrádkách, které jsou samozřejmě též co nejdříve sečeny pomocí pracovníků se strunovými sekačkami.

V případě zájmu o bližší informace, se prosím obraťte na:
Bc. Lucie Jírovcová, veřejná zeleň, dětská hřiště, předzahrádky, e-mail: jirovcoval@praha11.cz, Tel: +420 267 902 359
Ing. Kateřina Kotápišová, DiS., veřejná zeleň, dětská hřiště, předzahrádky, e-mail: kotapisovak@praha11.cz , Tel: +420 267 902 364

Ing. Dana Židlická, veřejná zeleň, dětská hřiště, předzahrádky, e-mail: zidlickad@praha11.cz, Tel: +420 267 902 331