Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury.

Rada MČ Praha 11 schválila dne 29. 9. 2015  usnesením č. 1318/36/R/2015 - Dotační program pro oblast kultury na rok 2016.

Na rok 2016 jsou vyhlášeny následující programy:

- Program č. I - Celoroční činnost subjektů v oblasti kultury

o Program je určen na:  celoroční podporu rozvoje kultury na území Jižního Města, podporu kontinuální umělecké či kulturní činnosti individuálních umělců, kulturních institucí a organizací sídlících nebo působících na území MČ Praha 11, účast dětí a mládeže na kulturně zaměřených soutěžích, pravidelnou organizaci kulturně zaměřených kroužků, kurzů, přednášek  atd.

- Program č. II - Kulturní akce na území MČ Praha 11

o Program je určen na:  kulturní vyžití dětí, mládeže, rodin s dětmi a široké veřejnosti z Jižního Města,  podporu konání otevřených kulturních a volnočasových akcí,  podporu konání nově vznikajících kulturních aktivit (divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění, fotografie, nová média, literární tvorba, audiovizuální umění, lidové umění), podporu uchovávání  českých kulturních tradic, projekty vztahující se k historii Jižního Města, publikační činnost atd.

Termíny pro podání žádostí o dotace:

- pro I. dotační kolo (akce konané od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016) od 2. 11. 2015 do 8. 1. 2016

- pro II. dotační kolo (akce konané od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016) od 1. 3. 2016 do 2. 5. 2016

Kontaktní osoba: Bc. Markéta Šlechtová, Úřad MČ Praha 11 (Vidimova 1324), tel.: 267 902 323, slechtovam@praha11.cz