Zveme vás na 8. jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11

Jednání výboru je veřejné, koná se ve středu 14. 10.  od 17.30 hodin v zasedací místnosti C budovy ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1.


Návrh programu:

  1. Zahájení

  2. Schválení programu

  3. Kontrola zápisu

  4. Rajský dvůr - podnět na pořízení změny Územního plánu s.ú. hl.m. Prahy

  5. Bytový dům s obchodními jednotkami na pozemku parc. č. 180 a 184 v k.ú. Chodov

  6. Návrh tezí zadání regulačního plánu v lokalitě Opatov – Na Jelenách

  7. Různé - informace