Ukázka jízdní skupiny OŘ MP Praha 11 na dětském dni v Písnici, dne 12.9.2015