Historicky první sněm starostů Prahy na Jižním Městě

Na historicky prvním a průlomovém sněmu starostů Prahy na Jižním Městě zazněly jednoznačné požadavky na pražský magistrát.

Dne 8. 9. 2015 se v odpoledních hodinách uskutečnilo na Jižním Městě setkání starostů všech městských částí Prahy 1-57.

Na tomto jednání, které bylo jednotné, přijali zástupce radnic usnesení, z něhož vyplynuly tyto hlavní požadavky:

1.  postupovat dle jednotného rozpočtu, a to to dle stávajících kritérií pro „velké“ městské části

2.  minimální částku dotačního vztahu 2.900,- Kč/ osobu

3.  městské části trvají na tom, že žádná z městských částí nesmí mít v rámci dotačních vztahů v roce 2016 menší objem prostředků než v roce 2015

4.  nutnost změny v jednacím řádu Zastupitelstva hl. města Prahy v možnosti vystupování starostů při jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy

5.  respektování výstupů z připomínkového a dohadovacího řízení v rámci projednávání a schvalování Pražských stavebních předpisů.

Zvolený vyjednávací tým bude předkládat další podklady jak starostům Prahy 1 – 22, tak i menším městským částem, aby jejich postup byl jednotný a neoddiskutovatelný.

Usnesení - Setkání starostů městských částí Praha  1- 57

Vyjádření starosty Prahy 11 Jiřího Štylera

Miroslav Dvořák

Tiskový mluvčí ÚMČ Praha 11