Úřad nechal zkontrolovat své organizace

Kontrola zaměřená na hospodaření všech příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 11 byla zahájena v pondělí 5. února.
Do poslední chvíle přísně utajovaná akce začala ve stejný okamžik za účasti externích spolupracovníků se zkušenostmi v oblasti veřejnosprávní kontroly. Na jejich činnost dohlíželi odpovědní pracovníci Úřadu městské části Praha 11.
„Zvolený způsob zahájené kontroly byl netradiční a mnohé ředitele námi zřízených organizací překvapil. Věřím však, že relevantní výsledky, které obdržím ve velmi krátké době, budou objektivním posouzením stavu hospodaření těchto organizací,“ řekl starosta městské části Praha 11 Dalibor Mlejnský.
Prvotní výstupy odhalily, že dosavadní způsob hospodaření je značně rozdílný a v některých případech neodpovídá zákonné úpravě.
Konkrétní výsledky budou známy v závěru měsíce února.