Jednání finančního výboru ZMČ dne 2. 9. 2015

Jednání finančního výboru je veřejné a bude se konat ve středu dne 2. 9. 2015 od 17:00 hod v zasedací místnosti klub -  v budově Úřadu MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1.

Návrh programu:

1. Zahájení a schválení programu

2. Splnění úkolů uložených z předchozích jednání FV

3. Podzimní výzvy pro MČ z Operačního programu Praha – pól růstu ČR

4. Zpráva o plnění hospodaření MČ Praha 11 za 1. pololetí 2015

5. Rozpočtová opatření, která budou předložena na jednání ZMČ dne 23. 9. 2015

6. Různé