Jižní Město má již své piáno

27. srpna v 18 hodin dostala  jihoměstská veřejnost zajímavý  dárek. V rámci projektu - Piána na ulici -  bylo jedno z nich slavnostně předáno  v Centrálním parku.

Spolek Piána na ulici od roku 2013 rozmisťuje piana a šachy do českých měst a realizuje veřejné tančírny nebo koncerty na neobvyklých místech. Poukazuje tím na jednoduché možnosti, jakými téměř každý může spoluutvářet podobu města, ve kterém žije. Pomáhají na svět novým nápadům, které podněcují zájem lidí o své okolí. 

Vše začalo v létě 2013, kdy známý pražský kavárník Ondřej Kobza umístil v Praze prvních pět pian na ulici. Jen tak, pro radost kolemjdoucím. Nápad se začal rychle šířit. Hráčů i posluchačů přibývalo stejně jako zájemců odjinud, kteří chtěli umístit piáno ve svém městě. Dnes síť piánopěstitelů pokrývá více než 30 míst po celé republice .

Postupně se začaly realizovat další nápady. Koncerty pro šest pián nebo umístění klavíru, pianisty a tanečnice na ponton na Vltavě.

piáno)