Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ01 - Praha

Ministerstvo životního prostředí zahájilo zjišťovacího řízení ke koncepci Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ01 - Praha.

Dne 5.08.2015 oznámilo Ministerstvo životního prostředí zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ01 - Praha“ v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkáchhttp://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce MZP232K.