Letní odstávky teplé vody

Podle informací dodavatele tepla, společnosti Pražská teplárenská a.s., je na léto 2015 plánováno přerušení dodávky teplé vody.

Konkrétní termíny odstávek jsou uvedeny v tabulce.

Lokalita

Začátek odstávky

Předpokládaný konec

Babákova, Blatenská, Hrdličkova, Kloboukova, Kloknerova

15. 8. 2015, 00:00

25. 8. 2015, 23:59

V Parku

10. 8. 2015, 00:00

10. 8. 2015, 23:59

Háje, zbytek Chodova

10. 8. 2015, 00:00

16. 8. 2015, 23:59

Bližší informace naleznete na webových stránkách Pražské teplárenské a.s., www.ptas.cz.