8. ZMČ - 11. 6. 2015

Mgr. Mlejnský - zaměstnanci střediska údržby zeleně JMM, a. s.
Mgr. Mlejnský - zaměstnanci střediska údržby zeleně JMM, a. s.

Mgr. Mlejnský - přehled objednávek za právní služby
Mgr. Mlejnský - objednávky za právní služby

Mgr. Mlejnský - přehled smluv "nevýhodných"
Mgr. Mlejnský - přehled smluv - nevýhodných

Mgr. Mlejnský - přehled znaleckých posudků
Mgr. Mlejnský - přehled znaleckých posudků

J. Gabriel - "Zakázka malého rozsahu na dodávku právních služeb
J. Gabriel - Zakázka malého rozsahu na dodávku právních služeb

Ing. Korbel - BD Radim - kalkulace částky 28 600 Kč
Ing. Korbel - BD Radim_kalkulace částky 28 600 Kč

Mgr. Mlejnský - přehled výsledků přijímacích řízení do MŠ
Mgr. Mlejnský - přehled výsledků přijímacích řízení do MŠ

Mgr. Mlejnský - korespondence s TSK přechod pro chodce
Mgr. Mlejnský - korespondence s TSK přechod pro chodce

Mgr. Mlejnský - Farmářské trhy nájemné
Mgr. Mlejnský - Farmářské trhy nájemné

Mgr. Mlejnský - přehled žáků ZŠ, deficit míst
Mgr. Mlejnský - přehled žáků ZŠ, deficit míst

J. Gabriel - podklady k jednání ZPS
J. Gabriel - podklady k jednání ZPS
J. Gabriel - podklady k jednání ZPS
J. Gabriel - podklady k jednání ZPS
J. Gabriel - podklady k jednání ZPS
J. Gabriel - podklady k jednání ZPS
J. Gabriel - podklady k jednání ZPS
J. Gabriel - podklady k jednání ZPS

Mgr. Mlejnský - přehled objednávek údržby zeleně
Mgr. Mlejnský - přehled objednávek údržby zeleně
Mgr. Mlejnský - přehled objednávek údržby zeleně
Mgr. Mlejnský - přehled objednávek údržby zeleně
Mgr. Mlejnský - přehled objednávek údržby zeleně
Mgr. Mlejnský - přehled objednávek údržby zeleně
Mgr. Mlejnský - přehled objednávek údržby zeleně
Mgr. Mlejnský - přehled objednávek údržby zeleně
Mgr. Mlejnský - přehled objednávek údržby zeleně

Mgr. Mlejnský - zeleň vlastnictví soukromých osob
Mgr. Mlejnský - zeleň vlastnictví soukromých osob