Oznámení o společném jednání změny Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy č. Z 2832/00

Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje oznámil společné jednání o vystavení návrhu změny Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy č. Z 2832/00. Společné jednání s výkladem se bude konat dne 14.07.2015 od 9 hodin ve velkém sále Magistrátu hl. m. Prahy, mariánské nám. 2, Praha 1. Do 14.08.2015 včetně mohou dotčené orgány  a Ministerstvo pro místní rozvoj uplatnit svá stanoviska. Sousední obce a městské části mohou v téže lhůtě uplatnit své připomínky.

Podrobněji viz http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Z2832_spj/spolecne_jednani.html. Oznámení bylo zveřejněno již dříve, následně bylo staženo a nyní je oznámeno znovu. MČ Praha 11 připravuje své připomínky k této změně