Zveme vás na 6. jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11

Jednání výboru je veřejné, koná se ve středu 24. 6. od 17.30 hodin v zasedací místnosti C budovy ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1.

Návrh programu: 1) Zahájení, 2) Schválení programu, 3) Kontrola zápisu, 4) Aréna ledových sportů – Praha – ZŠ Ke Kateřinkám, 5) Rozšíření objektu Kosmická 748/23 parc.č. 1209/13, Praha 11 – Háje, 6) Návrh změny Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy č. 2799/00, 7) Různé – informace.