Závěrečný účet MČ Praha 11 za rok 2014

Usnesení ZMČ ze dne 11 6 2015 závěrečný účet MČ za rok 2014

Příloha č 1 usnesení plnění rozpočtu MČ Praha 11 za rok 2014

Příloha č 2 usnesení plnění FP hospod činnosti MČ Praha 11 za rok 2014

Příloha č 3 usnesení účetní závěrka k 31 12 2014

Příloha č 4 usnesení výsledky finančního vypořádání hospodaření MČ za rok 2014 se SR a HMP

Příloha č 5 usnesení příděly do fondu PO z HV roku 2014

Příloha č 6 vyhodnocení plnění rozpočtu MČ v oblasti grantů a darů za rok 2014

Příloha č 7 usnesení zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 11 za rok 2014

Příloha DZ č 1 komentář k závěrečnému účtu MČ Praha 11 za rok 2014

Usnesení RMČ ze dne 19 5 2015 závěrečný účet MČ za rok 2014