Věcná novela Pražských stavebních předpisů

Návrh novely je zveřejněn na http://www.iprpraha.cz/psp


Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1335 ze dne 9.6.2015 souhlasila s návrhem novely nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterým  se stanoví obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze (Pražské stavební předpisy). V současné době probíhá až do 10.7.2015 projednání návrhu s městskými částmi, odbory Magistrátu hl. m. prahy, Městskou policií a Ministerstvem pro místní rozvoj. Návrh novely je zveřejněn na http://www.iprpraha.cz/psp.