Koho se týká nutnost výměny Opencard?

Pokud si nejste jisti, dokdy ještě platí vaše Opencard, a zda nemůžete nechtěně propásnout šanci na její bezplatnou výměnu za novou, stačí si přečíst následující řádky.

Než se rozhodnete s kartou něco podnikat, zjistěte si platnost Vaší karty

Platnost každé karty je vytištěna v řádku pod fotkou držitele. Karty, na nichž je vytištěna platnost do 30. 4. 2015 nebo později, opravdu k danému datu končí a je potřeba si včas zažádat o vydání karty nové. Složitější je to u karet vydaných s vytištěnou platností do 31. 3. 2015 a dříve. U těch byla platnost prodlužována o dva až čtyři roky. Skutečná platnost karty je zapsána přímo v čipu karty a je možné ji zjistit v zařízení zvaném validátor, které je umístěné u vstupů do frekventovaných stanic metra. Zjistit si ji můžete orientačně i s pomocí následující tabulky:

Na kartě vytištěna Platnost do  v intervalu

Rozsah možného prodloužení

od 31.8.2012 do 31.7.2013

+ 4 roky

dvě prodloužení – karta platí celkem 8 let

od 31.8.2013 do 31.3.2015

+ 2 roky

dvě prodloužení – karta platí celkem 6 let

od 30.4.2015

ŽÁDNÉ PRODLOUŽENÍ

kartu je však možné bezplatně vyměnit

Majitelé prodlužovaných karet už validátory znají, protože právě vložením Opencard do validátoru si zajistili její prodloužení. Rovněž pro zákazníky e-shopu Dopravního podniku je validátor známým zařízením, které jim zabezpečuje přenos informace o nákupu předplatní jízdenky na jejich kartu.

U zakoupených kupónů s platností přesahující platnost karty se na validátoru ukáže jen období platnosti kupónu omezené platností karty. Zákazníci se však nemusí bát, že by byli při nákupu ošizeni. Po výměně karty za novou se jim na ní nahrají i všechny jejich platné elektronické kupony a průkazky. Stačí novou Opencard jen znovu vložit na několik vteřin do validátoru.

Je dobré si uvědomit, že ačkoli jsou platnosti karty a zakoupených kuponů na sobě nezávislé, jeden bez druhého nejsou samostatně platným jízdným dokladem. Proto je potřeba včas myslet na výměnu Opencard, pokud se blíží datum vypršení její platnosti. Výměna expirujících karet sice probíhá zdarma, ale pouze v omezeném časovém intervalu. O výměnu karty z důvodu konce její platnosti je možné zažádat nejdříve dva měsíce před koncem platnosti karty a nejpozději 20 dní poté. Končí-li tedy platnost karty 30. 9. 2015, lze o její výměnu zdarma zažádat nejdříve 1. 8. 2015 a nejpozději 20. 10. 2015. Bezplatná výměna standardní karty trvá zpravidla čtrnáct dní. Nové karty vydané z důvodu konce platnosti stávající karty se mohou na přání žadatele zaslat do 14 dnů zdarma i poštou.

Lze však zažádat i o expresní výměnu Opencard z důvodu konce její platnosti. Při výrobě karty na počkání v Zákaznickém centru ve Škodově paláci (budova Magistrátu hl.m. Prahy v Jungmannově ulici nedaleko stanice metra Národní třída) se ale v tomto případě platí snížený poplatek 100 Kč.

Pokud nechcete kvůli výměně nebo vydání nové karty zajíždět do centra města, můžete si podat žádost na 31 kontaktních místech v celé Praze. Na území naší městské části jsou pro Opencard dvě kontaktní místa, konkrétně se jedná o předprodej Dopravního podniku na stanici metra Roztyly a o pobočku Městské knihovny na Opatovské. Žádosti k výměně nebo vydání nové karty můžete v elektronické podobě získat i na internetu na adrese www.opencard.praha.eu nebo www.operatoropencard.cz.

Výhody Opencard