Evakuace ZŠ Donovalská

Ve čtvrtek 4.6.2015 proběhla cvičná evakuace na ZŠ Donovalská.

Do cvičení byly zapojeny jednotky SDH Praha 11- Chodov, SDH Kunratice, SDH Písnice a také Městská policie Praha 11.

Při příjezdu jednotek na místo byla prováděna evakuace dětí a personálu. Evakuace byla připravena reálnější formou. Pomocí vyvíječe dýmu byl simulován kouř z požáru, který cvičně vznikl v přízemí školy.

Po zhodnocení cvičné evakuace, si děti mohly prohlédnout nejen vybavení hasičské cisterny, ale mohly si vyzkoušet i osobní ochranné prostředky, které hasiči používají.