Strážníci OŘ MP Praha 11 v MŠ Vejvanovského, dne 21.5.2015