Zveme vás na 5. jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11

Jednání výboru je veřejné, koná se ve středu 20. 5.2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Klub – radniční sklípek budovy ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1.

Návrh programu: 1) Zahájení, 2) Schválení programu, 3) Kontrola zápisu, 4) Nový Opatov, 5) Obchodní centrum Praha – Chodov, ulice Chilská – studie, 6) Různé – informace.