Info o jednání finančního výboru ZMČ dne 13. 5. 2015

Jednání finančního výboru je veřejné a bude se konat ve středu dne 13. 5. 2015 od 17 hodin v zasedací místnosti C v budově Úřadu MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1.

Návrh programu:

1. Zahájení a schválení programu

2. Splnění úkolů uložených z předchozích jednání FV

3. Problematika objektu Sandra

4. Jihoměstská majetková, a.s. - zpracování analýzy ekonomického přínosu pro MČ Praha 11 

5. Přehled dotačních titulů pro MČ Praha 11 a její příspěvkové organizace

6. Informace k rozborům hospodaření MČ Praha 11 za 1. čtvrtletí 2015

7. Různé