Právní poradna ve Vidimově ulici - ZDARMA

Městská část Praha 11 nabízí zdarma právní poradenství v budově Úřadu městské části Praha 11 ve Vidimově ulici.

Právní poradenství poskytuje: Iuridicum Remedium, o.s.

Vidimova 1324

kancelář č. 201 

úřední hodiny: ST 10 – 15.30 hodin

Schůzku si mohou občané domluvit na výše uvedeném telefonním čísle „Občanské linky Prahy 11“.

Nelze přijít přímo do poradny bez objednání.

Poslední klient se objednává v 15.30 hodin.

Můžete zde řešit: konzultace a rady v oblasti nájemních práv k bytu, pracovního práva a výkonu rozhodnutí (exekucí) v oblasti jejich práv a povinností k orgánům veřejné správy, Každý měsíc dostáváme zprávy o poskytnutých službách a díky tomu má městská část zpětnou vazbu o tom, jaká témata občané nejčastěji řeší.