Zveme vás na 4. jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11

Jednání výboru je veřejné, koná se ve středu 29. 4.2015 od 17:30 hodin v zasedací místnosti C budovy ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672.

Návrh programu:

1) Zahájení, 2) Schválení programu, 3) Kontrola zápisu, 4) Nový Opatov, 5) Obchodní centrum Praha – Chodov, ulice Chilská – studie, 6) Různé – informace.