Informace o projektu

Projekt byl určen vlastníkům bytových domů na území Jižního Města - především tedy bytovým družstvům (BD) a společenství vlastníků jednotek (SVJ). V rámci projektu byla zřízena pozice Manažera pro BD a SVJ, což byla osoba, která vykonávala funkci prostředníka mezi zástupci BD a SVJ a zástupci městské části.

Manažer pro BD a SVJ přijímal veškeré podněty na zlepšení životního prostředí v okolí bytových domů, podněty na zlepšení dopravní situace, především dopravy v klidu (parkování), podněty ohledně problematiky bezdomovců, kontejnerových stání, bezpečnosti apod. Na základě takto získaných podnětů byla následně uskutečněna schůzka za účasti zástupců městské části (starosty, zástupců starosty pro oblast dopravy a životního prostředí), odborných pracovníků Úřadu městské části Praha 11, městské policie, spol. Jihoměstská majetková a.s. a zástupců bytových domů v dané lokalitě. Z každé uskutečněné schůzky byl vyhotoven zápis a jednotlivé body byly předány k řešení příslušným odborům Úřadu městské části Praha 11, příp. městské policii či jiným orgánům.

V rámci programu byly taktéž založeny internetové stránky www.mestoprozivot.cz, na kterých je možné se seznámit s průběhem celého projektu. Naleznete zde zápisy z jednotlivých setkání a úkoly k řešení vč. výsledků řešení aj. Je zde možné najít i návody na řešení některých otázek.

Nutno podotknout, že na hmatatelných výsledcích projektu se velkou měrou podílela spol. Jihoměstská majetková a.s.