Kácení nebezpečné dřeviny 12. dubna

V termínu 12. 4. 2015 od 14.30 hodin do cca 17.00 hod proběhne kácení stromu u Chodovské tvrze. Kácení  provedou  hasiči z  SDH Praha 11- Chodov.

kácení)

Vážení spoluobčané,
odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 11 Vás informuje o kácení nebezpečné dřeviny trnovník bílý (akát), rostoucí v parku U Chodovské vodní tvrze, ke kterému bude muset přistoupit neprodleně, aby předešel možnému ohrožení obyvatel a snížil na minimum nebezpečí případného poškození majetku či dokonce zdraví občanů. Důvodem zásahu je velmi zhoršený zdravotní stav stromu, výrazný a stále pokračující náklon kmene nad cestu v parku a výskyt dutiny na bázi kmene se znaky hniloby. Kácení bude prováděno pomocí Sboru dobrovolných hasičů Prahy 11. Děkujeme za pochopení.