Informace o jednání finančního výboru ZMČ dne 8. 4. 2015

Jednání finančního výboru je veřejné a bude se konat ve středu dne 8. 4. 2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti C v budově Úřadu MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1.

Návrh programu:

1. Zahájení a schválení programu

2. Splnění úkolů uložených z předchozích jednání FV

3. Různé