Odsuzujeme likvidaci dřevin v rámci záměru \"Bytový park Roztyly\"

V úterý 31.3.2015, přijala Rada MČ Praha 11 následující usnesení:


I. Rada městské části odsuzuje a musí se důrazně ohradit proti chování stavebníka Bytového parku Roztyly, který pokácel vzrostlé dřeviny a zahajuje stavební činnost na pozemcích parc. č. 3322/1 a 3323/1, oba v k. ú. Chodov, přestože není v současné chvíli právní jistota ve věci rozhodnutí o umístění stavby a následného stavebního povolení. Likvidace zeleně proběhla v rozporu s doporučením Ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí a Odboru životního prostředí MČ Praha 11 s ohledem na vegetační klid. Kácení podlehly i stromy, které nechala vysadit MČ Praha 11 v roce 2003.

II. Rada městské části ukládá vedoucímu právního odboru činit všechny dostupné právní kroky k ochraně území proti likvidaci zeleně.Z pozemku nechal developer odstranit osm vzrostlých stromů, bránících záměru výstavby, na který bylo 9.3.2015 vydáno pravomocné stavební povolení. Kácení monitorují úředníci MČ P11 a ČIŽP.

Kácení probíhá i přes doporučení Ministerstva životního prostředí nechat toto na podzim tohoto roku, neboť došlo ke květu stromů a hnízdění ptáků dříve než obvykle. Kácení podlehly i mladé stromky vysázené městskou částí v roce 2003 podél ulice Komárkova.

Z důvodu ochrany hnízdících ptáků je zakázáno kácení keřových porostů a zapojených porostů na valu podél ulice Ryšavého.

Šárka Zdeňková – Rada MČ Praha 11, životní prostředí a doprava: "Jsme naprosto znechuceni. Developer postupně likviduje zeleň na pozemku od roku 2010. Přestože ještě nebylo rozhodnuto o správní žalobě na územní rozhodnutí, bylo vydáno stavební povolení. Připravujeme další právní kroky."

Od 24.3.2015 činí developer Alborg Development a.s. další kroky k výstavbě Bytového parku Roztyly (etapa I), zvaného též Rezidence Letokruhy.

Pozemky Ryšavého / Komárkova na Roztylech prodalo minulé vedení radnice r.2008 za 2 480,- Kč/m2 (smlouvu podepsal Mgr.D.Mlejnský). Územní a stavební řízení probíhala v letech minulých přes odpor obyvatel, rozsudek soudu a zejména za maximální součinnosti MČ Praha 11. Jako nové vedení městské části po volbách v listopadu 2014 máme omezené možnosti napravit dlouhá léta připravované kroky.

Přesto nám není v žádném případě osud území lhostejný a připravujeme další právní opatření.

• Pozemek v únoru 2015 >foto

• Informace o výstavbě na Roztylech na webu MČ (mapy) > zde

• Slza pro Roztyly (kácení v ulici Ryšavého v lednu 2014) > video

• Kauzy Roztyl na jednom místě >zde

Usnesení 0215/7/R/2015 - Podání žádosti o přiznání postavení zúčastněné osoby ve správněsoudním sporu o stavbu "Bytový park Roztyly"