Mimořádné události a ochrana obyvatelstva

O zajímavých mimořádných událostech, které se odehrály na  Jižním Městě, se dočtete zde