Formuláře žádosti o příspěvek na péči, příspěvky pro ZP občany a pomoc v hmotné nouzi

Tiskopisy formulářů žádostí o příspěvky pro zdravotně postižené občany, formuláře žádostí o pomoc v hmotné nouzi a žádosti o příspěvek na péči

Tiskopisy formulářů žádostí o příspěvky jsou k dispozici v sekci Radnice - Tiskopisy odborů - OSVZ.

Formuláře žádostí o pomoc v hmotné nouzi a žádosti sociálních služeb

naleznete na addrese: portal.mpsv.cz/forms