Deklarace Rady městské části Praha 11 ze dne 17.3.2015:

Rada městské části Praha 11

I.
deklaruje

1. veřejný zájem se zachováním parkoviště v ulici Kaplanova (Blatenská) na pozemku par. č. 2117/337 v katastrálním území Chodov jako parkoviště veřejného

II. nesouhlasí

1. se zastavěním pozemku parc. číslo 2117/ 337 v k. ú. Chodov v rámci stavby Obytného souboru Na Výhledu – II. etapa