Analytická studie úprav fasád objektů v rámci regenerace Jižního Města

Analytická studie zpracovaná v roce 2012 Ing. arch. Gabrielou Elichovou.

Ke stažení:

Úvodní část

Jednotlivé lokality:
05 Háje
06 Háje jih
07 Nad Šeberovem
08 Opatov střed + 26 Metro Opatov
09 Opatov sever
10 Litochleby
11 JM II - sever
21 Chodovec
22 Chodov východ + 27 Chodov západ + 95 U Tvrze
23 Háje střed
25 Milíčov
28 JM II - jih
29 JM II - západ

Zpracoval: odbor územního rozvoje