Jihoměstská sociální a.s. připravila nabídku zájmových kroužků

Vážení a milí spoluobčané, na druhé pololetí tohoto školního roku 2014/2015 pro Vás Jihoměstská sociální a.s. připravila nabídku zájmových kroužků.

Počítačové a konverzační kurzy angličtiny pro začátečníky i pokročilé, kurz výrazového tance, dějepisný seminář a kroužky literární či dramatický. Kroužky jsou určeny pro seniory s trvalým bydlištěm na území naší MČ Praha 11.

Zápisy do kroužků proběhnou ve dnech 10. 2. a 11. 2. 2015 v prostorách Stravovacího centra Křejpského 1502/8, Praha 11 vždy od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00 hodin. U zápisu budou rozpisy časů a míst, kde se kurzy konají.

(ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ Donovalská, ZŠ Campanus, DPS Šalounova)

Další informace: 267 990 162, 724 603 317