Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Na základě pověření k provedení veřejnosprávní kontroly byla dne 15. 12. 2014 provedena kontrola v organizaci poskytovatele sociálních služeb. Tomuto subjektu byl v rámci grantového řízení poskytnut dar ve výši 10.000,- Kč, a tento subjekt si pomocí daru částečně financoval náklady na realizaci projektu.

 Zaměření kontroly:

1) domácí hospic – projekt

2) odlehčovací služby v domácnostech klientů

3) odborné poradenství osobní, telefonické, internetové

4) půjčovna pomůcek

5) služba klubu Podvečer – zaměřeno na pozůstalé

6) poradenský a informační portál Umírání.cz

7) veřejná paliativní knihovna v ulici Boleslavská 16, 130 00 Praha 3

8) ediční a edukační činnosti  

Namátkovou kontrolou bylo zjištěno, že organizace v kontrolovaném období (tedy od 01. 01. 2014 až do 15. 12. 2014) plnila podporovaný projekt řádně dle sjednaných smluvních podmínek. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Zpracovala

Bc. Kateřina Počinková

Praha 12. 1. 2015