Úpravy autobusových linek po otevření úseku metra A

Vážení občané, vedení městské části Praha 11 obdrželo od organizace ROPID Návrh dopravního opatření – Úpravy autobusových linek po otevření úseku metra A, které by měly vejít v platnost dne 6. dubna 2015.

Návrh dopravního opatření slouží jako podklad pro jednání ROPIDu s městskou částí Praha 11, která se uskuteční v průběhu ledna a února. Vedení městské části Praha 11 s kompetencí dopravy, se chystá využít těchto jednání k navržení změn v trasách autobusových linek, které pomohou zlepšit dopravní obsluhu dotčených lokalit Jižního Města.

Cílem těchto jednání je, aby změny nevedly ke zhoršení možností cestování pro obyvatele městské části Praha 11; naopak aby došlo ke zlepšení stávající situace.

Úpravy budou vycházet i z dotazů a připomínek občanů za posledních několik let.

Výsledné řešení zveřejníme na webu ÚMČ a Facebooku.