Zveme vás na 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11

Jednání výboru je veřejné, koná se ve středu 21.01.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti C budovy ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672.

Návrh programu: 1) Zahájení, 2) Schválení programu, 3) Seznámení s jednacím řádem výboru, 4) Náležitosti a organizace pracovních materiálů pro jednání výboru, 5) Aréna ledových sportů při ZŠ Ke Kateřinkám, 6) Polyfunkční dům Holušická, 7) Rekonstrukce stanice metra Opatov, 8) Různé – informace.