Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2014, § 26 z. č. 255/2012 Sb., kontrolní řádOdbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor školství a kultury

Odbor životního prostředí

Útvar interního auditu a kontroly

Živnostenský odbor