3. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11

ÚMČ Praha 11 - Odbor kancelář starosty oznamuje, že se  ve čtvrtek 15. ledna 2015 koná 3. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11 od 13  hodin v zasedacím sále objektu KC Zahrada, Praha 4, Malenická 1784.

Navržený program 3.  zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11