Řez keřů Blatenská

Vážení spoluobčané,

odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 11 Vás informuje o hlubokém zmlazovacím řezu u domu s pečovatelskou službou v ul. Blatenská, ke kterému přistoupil z důvodu hnízdění potkanů v neprostupných keřových skupinách. Deratizaci na plochách ve správě MČ Praha 11 zajišťoval v měsíci listopadu a prosinci OŽP prostřednictvím odborné firmy. Za účelem maximální úspešnosti zredukování výskytu myšovitých hlodavců je nutné odstraňovat zdroje potravy v okolí kontejnerových stání a i likvidace míst vhodných pro jejich hnízdění.

Z odborného hlediska je zmlazení porostu vhodným pěstitelským zásahem, který je nutné během života keřové skupiny opakovat. Lze jím zlepšit celkový vzhled přestárlých, nepěkných, odspodu holých nebo proschlých dřevin. Zároveň se prodlouží životnost dřevin a obnoví jejich vitalita a podpoří růst nových výhonů. V dalších letech se keře podél schodiště v ul. Blatenská ponechají opět přirozenému vývoji.