Navolení Kontrolního a Finančního výboru na zasedání ZMČ Praha 11

Na druhém zasedání Zastupitelstva MČ Prahy 11 byli opozicí staženi jejich kandidáti do Kontrolního výboru a tím se snažili práci ve Výboru bojkotovat. 

Koalice tak byla nucena doplnit do Kontrolního výboru své kandidáty tak, aby výbor mohl pracovat jak mu ukládá zákon. Finanční výbor byl navolen v počtu devíti členů.