Křižovatka ulic Mírového hnutí a K Horkám je v plném provozu

V pondělí 20. října 2014 kompletně ukončila Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) rekonstrukci a zkapacitnění křižovatky Mírového hnutí x K Horkám.

Celá rekonstrukce začala 30. června 2014 a měla trvat do konce října 2014. Motoristé projíždějí bez kolon a větších komplikací křižovatkou již od 26. září 2014, což je o více než měsíc dříve proti prvotním plánům. 

Investorem akce byla Technická správa komunikací, která za téměř 38 mil. Kč nechala vybudovat nový samostatný odbočovací pruh pro pravé odbočení z ulice K Horkám do ulice Mírového hnutí, odbočovací pruh pro levé odbočení z ulice Mírového hnutí do ulice K Horkám a celou křižovatku kompletně zrekonstruovat.  

Celková rekonstrukce začala přeložkami sdělovacích a silových kabelů a plynovodu. Až teprve v září se začal rýsovat nový odbočovací pruh, který byl dokončen 20. září 2014.  

„Na základě jednání mezi zhotovitelem stavby a TSK bylo rozhodnuto, že nebude křižovatka rekonstruována postupně, po dílčích úsecích dva měsíce v režimu omezeného provozu, ale křižovatku uzavřeme úplně, ale pouze na 6 kalendářních dnů,“ uvedl šéf TSK Ladislav Pivec a dodává; „během těchto 6 dnů byly původní asfaltové vrstvy vyfrézovány, položeny nové, vybudovány ostrůvky, bylo zprovozněno nové veřejné osvětlení a v neposlední řadě i vybudována nová světelná signalizace.“ 

Po celou dobu uzavírky byl zachován provoz autobusů MHD, který byl veden po nově zřízeném odbočovacím pruhu. 

„Díky obrovskému nasazení pracovníku zhotovitele a dobré koordinace všech staveb, byly práce, nutné ke zprovoznění křižovatky, provedeny ve stanoveném čase nebo v předstihu,“ doplnil Pivec.